กันสาดผ้าใบแนวดิ่ง
กันสาดแนวดิ่ง ติดตั้งที่โรงรถ หรือ ห้องต่างๆเพื่อไม่ให้แดดส่อง หรือแม้แต่ฝุ่นละออง เข้ามาภายในตัวห้อง กันสาดแนวดิ่งหรือแนวตั้งนี้จะป้องกันได้เป็นอย่างดี