กันสาดผ้าใบแนวตั้ง
กันสาดผ้าใบแนวตั้ง ติดตั้งที่ตึกหรืออาคารบ้านเรือนก็ได้เื่อวัตถุประสงค์หลายๆอย่าง เช่น ปกปิดไม่ให้สามารถมองเห็นจากภายนอกและภายในได้และสามารถพับเก็บด้วยมือหรือรีโมท ได้อย่างสะดวก